Den Levende Flamme

Tre-dages kursus i Oslo

Udgangspunktet for kurset er den direkte forbindelse med det vi ER. Det betyder, at vi indtager vores naturlige ståsted i dette: der er ikke noget "hinsides" at stræbe efter; der er ikke noget "bag om" at lede efter; der er ikke noget mål at projicere ud i en forestillet fremtid. Der er, derimod, en invitation til at åbne sig fuldt ud for nu'et som det er, og til at erfare hvordan det Levende da konstant viser vej, indefra og ud.

Det Levende er ikke et abstrakt "andet". Det er det vi som ren væren er. At vide af dette er kærlighed. Ikke den form for kærlighed som vi i det betingede selv forbinder med "en anden", men sådan som kærligheden er i sig selv, aldrig adskilt fra den rene viden af væren.
Disse tre, Being-Loving-Knowing, er inderst inde uadskilleligt sammenhængende.

Vores sande natur drejer sig ikke om hvem vi er, men om hvad vi er. Det som er det fælles, det grundlæggende fundament i vores dybeste væsen. Når flere samtidigt genkender dette, skabes der resonans og momentum i den kollektive bevidsthed, et ”gearskifte" ind i en højere frekvens, hvor ægte kommunion kan indtræffe. I dette befriende fællesskab kan åndens kraft komme i flow, og røre og transformere de enkelte på måder som det kan være vanskeligt at opnå alene. Optagetheden af de personlige processer viger momentant til fordel for et højere fællesbevidst "vi", hvor oplevelsen af enhed overstråler oplevelsen af adskilthed.
   Personlige processer er naturligvis stadig inkluderet i dette skift, men de ses nu i et nyt lys og perspektiv – som udtryk for en kreativt integrerende embodiment af ens individualitet i en langt større helhed, eller man kunne sige: som en celle i et større kærligt intelligent væsen.

.......

I den konkrete tilgang er kroppens naturlige værensflow en central og integreret del af hele forløbet. Der lægges især vægt på den sansemæssige vågenhed og dens sammenhæng med følelsmæssig åbenhed og tankemæssig klarhed - tilsammen afgørende for den dybe afslapning af nervesystemet. Dette muliggør en direkte erfaring af hvad kroppen inderst er: frit space og flydende åbenhed; heri bliver de adskillende grænser gennemsigtige. Det ændrer hele ens perception af det fysiske og skaber et reelt fundament for embodiment af stilhedens strøm.

 

Bemærk: Arrangør af dette kursus er Karen Margrethe Sæbø, Oslo.
Tilmelding sker direkte til hende på: km@kamaklinikken.com

 


Tider:Fredag d. 31. august - søndag d. 2. september 2018,
fredag-lørdag kl. 10-17, søndag kl. 10-15
Underviser: Madhurima
Sted:Oslo - kontakt arrangøren
Pris:Kontakt arrangøren i Oslo
Depositum:0 kr.