Stilhedens Dybere Dimensioner

Fem-dages retreat


Be still and know the One in every breath.

Der er mange niveauer af stilhed. Enhver form for stilhed som kan kultiveres gennem metoder til at stilne krop og sind, har sin egen værdi. Den bereder grunden til at kunne slippe ind i den stilhed der ikke kan opnås gennem kropsindets aktivitet, hvor forfinet denne aktivitet end er.

Den stilhed der ikke kan skabes, men fremkommer gennem overgivelse, kalder jeg her for 'Stillness', for at differentiere den fra de former for stilhed som involverer en subtil gøren.

I 'Stillness' falder alt til hvile i et tidløst nu. Der indtræffer et dimensionsskift hvor døren til Kilden åbner. Blot et glimt er en så forfriskende indstrømning, at intet kan sammenlignes med det.

Vi kan ikke ville 'Stillness' fordi den netop er hinsides selvskabt vilje, men vi kan overensstemme vores vilje med den inderste vilje. Vi kan sætte vores vilje i sandhedens tjeneste. Dedikere al gøren til det vi elsker højere og dybere end vores sinds-skabte selv. For at komme til denne befriende ikke-gørende åbenhed, må vi imidlertid have alle vores energier fuldt engagerede på en måde der bringer dem i resonans med den rene væren.

Kun i en udelt helhjertet kærlighed til Kilden vågner hjertet.
Og kun et vågent hjerte tør blive helt stille og give slip.

Når kærlighed bliver stilhed og stilhed bliver kærlighed, da annihilerer stilheden alt det uvirkelige og afdækker kærligheden som vores fælles grund i enheden. Herfra bliver livet informeret af en vågen lysende intelligens, og den virkelige transformation begynder.

Længerevarende åbninger omstrukturerer os i lyset af det de åbner til.Vores stivnede oplevelse af os selv og verden, vores fikserede identitetspunkter og polariserende sind løsnes og gennemsigtiggøres. Man opdager, at forstyrrelser ikke længere er forstyrrelser som man må bruge en masse energi på at "komme af med". Energien fra forstyrrelsen får ikke længere greb i vores sind, men der foregår en forunderlig og næsten mirakuløs frisættelse hvorved energien tilgår en dybere integration af stilheden inderst i vores væsen.

Selv om vi ikke kan skabe denne stilhed, så kan vi skabe et resonant rum hvori vi lytter på en sådan måde, at vi 'falder' i vågne slip ind i stadig dybere og mere levende former for stilhed.

Med åbne sanser og stille sind kan vi da spørge os selv:
Tør vi være nøgne for Gud og for hinanden?

At kunne mødes synkront i kærlighed til den Ene er en særlig gunstig menneskelig mulighed fordi det både styrker momentum'et i den enkeltes opvågning og skaber adgang til sand fællesbevidsthed.

.............

I den konkrete tilgang er kroppens naturlige værensflow en central og integreret del. Der lægges især vægt på den sansemæssige vågenhed og dens sammenhæng med følelsesmæssig åbenhed og tankemæssig klarhed - tilsammen afgørende for den dybe afslapning af nervesystemet. Dette muliggør en direkte erfaring af hvad kroppen inderst er: frit space og flydende åbenhed; heri bliver de adskillende grænser gennemsigtige. Det ændrer hele ens perception af det fysiske og skaber et reelt fundament for embodiment af stilhedens strøm.


Tider:Onsdag d. 14. nov. - søndag d. 18. nov. 2018,
Start onsdag kl. 11, slut søndag kl. 15
Underviser: Madhurima
Sted:Inspirationscenteret Maribo, Hunseby Kirkevej 13, 4930 Maribo   (se på kort)
Pris:6700 kr. Prisen er for indkvartering på dobbeltværelse. Enkeltværelse kan ønskes mod ekstra betaling.
Depositum:0 kr.