Den ønskeopfyldende juvel

The Wishfulfilling Gem, den ønskeopfyldende juvel, er et begreb der findes i mange spirituelle traditioner, under forskellige navne. Den symboliserer den respons der udgår fra Det Inderste Væsen når mennesker dybtfølt ønsker at vågne og blive befriet fra al lidelse. 

Denne juvel krystalliseres i hjertet ved at lade det inderste man ved af komme før det betingede selv, igen og igen. Når man lytter, tænker, føler og handler hinsides ego-baseret selvbeskyttelse opstår den naturlige og intelligente medfølelse, der både inkluderer én selv og alle andre fordi alt inderst inde allerede er inkluderet. 

Tag et skridt mod Gud og Gud tager tusind skridt mod dig. Det kendte ordsprog giver her levende mening. At ønske i svingning med det inderste er det skridt vi kan tage. Jo tættere ens ønske er på hjertets inderste, jo lettere er det for universet at opfylde det. 

At ønske bliver da i sig selv en aktivering af hjertets livskraft, en dynamik der peger ind mod Enheden. Og Enheden svarer igen ved at lyse op og vise vej. Den strømmer igennem os som en refleksion af godheden i vores sande natur, som ubetinget kærlighed der ligeligt befrier alt.

Glæden ved at være i svingning med ens sande natur er åbenlys. Samtidig er det en udfordring for ego-vanerne. Ego’ets ønsketænkning er baseret på en grundfølelse af mangel og ængstelse som kommer af at opleve sig selv som et afgrænset isoleret individ, uden levende kontakt til ens åbne natur. Selv om vi af og til synes at få vores ønsker opfyldt, så vil der være en en underliggende angst for at miste igen. Når vi derimod bringer os i svingning med den guddommelige vilje, kommer vi ind i en bevægkraft der er langt større end vores personligt afgrænsede vilje. Denne bevægkraft kan udvirke til tider nærmest mirakuløse forandringer i vores livsomstændigheder og styrke evnen til at manifestere den guddommelige natur. 

I hjertets levende strøm er der hverken mangel eller angst. Netop derved kan vi helhjertet og uden forbehold udtrykke hvad vi inderst inde ønsker. 

…..

Ønskelisten her nedenfor blev skabt i forbindelse med de sidste arrangementer 2016 på Center for Conscious Heart – som et kollektivt udtryk for taknemlighed og for et ønske om at lade den levende strøm flyde videre, dybere ind og længere ud.  

Tanken er at denne liste kan fungere som en slags portal, hvor stadig flere ønsker efterhånden kan blive tilføjet. Tilføjelserne vil i første omgang ske i forbindelse med kurser og arrangementer. Muligheden er at den indre sammenhængskraft i menneskers ønsker da bliver så stærk, at den skaber momentum for at ønskerne bliver opfyldt, til glæde for Helheden. 

Enhver der læser dette, kan også nu og her ”deltage”.
Lyt i stilhed til dit hjertes inderste ønske. 
Giv det tid. Lad det få rum. Nu. Hver dag. 

 

 • Jeg ønsker alle møder Stilheden
 • At kende kærligheden som værende mig selv og alle andre og derigennem have tillid til det evige
 • Jeg ønsker mig fred (indeni mig, i andre, i verden)
 • I wish to stay with you, all of you, in the stillness of the heart, the conscious heart
 • Hjertets inderste bøn: at opdage modet til at lade strømmen transformere ensomheden til kærlighed – som en kollektiv bevægelse
 • Jeg ønsker at alle mennesker må føle sig elsket indefra
 • I wish that you will be reminded of your essence in the crisis and difficulties that you may meet
 • At alle mennesker skal opleve det sted jeg oplever lige nu i dette smukke rum, at stå midt i den dybe strøm i hjertet mellem glæden der så gerne vil til og hjertet der kontraherer; at stå midt imellem er frydefuldt
 • At være et instrument for Guds kærlighed og fred
 • Må kærligheden til det enkle vise dig vej
 • I wish that I will find my voice that I was meant to have and express, and I wish that everyone will find their own voice too. 
 • Må alle mennesker finde ind i den levende strøm i hjertet og være i kærlighed; at de må være dem de er når de ikke er i deres traumer eller angst; at de må være fri 
 • At alt og alle må leve i og af kærlighed
 • Jeg ønsker fred, hvilende vågen fred, for dig, for mig, for alt og alle
 • Lad det der føles naturligt være din ledetråd igen, igen, igen - det fører dig hjem på bedste vis
 • At mennesket og Jorden næres i en dyb kærlighedsrelation, og at børn fødes ind i denne kærligheds kilde. 
 • Erkendelse
 • At jeg er sand
 • At turde lade kærligheden strømme frit
 • At Kosmos, Gud, vil åbne mange, mange flere menneskers hjerte, som jeg har fået åbnet mit; og derved leve i og med den guddommelige kærlighed med andre
 • At hjerteenergien og lyset fra Conscious Heart fortsat på være space for søgende; at der må vise sig et sted for dette formål i det nye år; Madhurima som orkesterleder
 • Måtte det levende flow flyde uhindret – også ud i gøren
 • Må du finde kontakten til dit indre lys – og sprede det til dem du har omkring dig!
 • Må mit og alles hjerter vågne fuldt ud til kærlighed og til glæde og gavn for alt levende
 • Jeg ønsker af hele mit hjerte at min datter finder hjem til sit inderste væsen og finder ro i livets flow og foranderlighed – og må det ske for alverdens børn at de lærer kærligheden at kende
 • Må ønsket blive gennemlyst
 • Mit ønske er at kærligheden og den levende strøm vil flyde frit i og mellem alle levende væsener
 • Må alle finde fred og glæde i hjertet og vide af at hver især har fuld værdi – er værdifulde som de er
 • (At sprede) fred og glæde og commitment til det inderste
 • For dig, mig og os ønsker jeg fred og frihed i Væren, i vågenhed, i kærlighed til alt liv
 • Må alle blive lykkelige og leve i fred
 • Nedenstående er erfaret efter rigtig megen søgen i vigtige skrifter og lytten til en del mestre: Kun alene kan hjertet/kærlighed være sammen. Fri for alle hierarkier og bånd. Kærligheden/hjertet kan aldrig spærres inde. Hvilken befrielse
 • Jeg ønsker at alle mennesker kan åbne op for al den kærlighed der er i og rundt om os
 • Fællesskab
 • Ønsket er: at ethvert menneske finder sin vej i såvel glæden som sorgen. Lad livet vise vejen
 • Må du altid kunne finde hjem
 • Jeg ønsker at alle mine vågne timer og alt hvad jeg deri gør gennem mine handlinger må bidrage til alle menneskers og universets opvågnen til det inderste hjerte i alting; at alt må leve, ånde og pulsere vågent vidende dét det altid allerede er 
 • Må vi alle opleve den flig af det guddommelige der gør, at vi ved af samhørigheden med alt i universet
 • Jeg ønsker dybt fra mit hjerte, at det Højeste vil hjælpe med at Conscious Heart finder sin fremtidige form
 • Jeg ønsker at mit hjerte må få rødder der viser vej, at det må få vinger at flyve på, og at det på denne rejse må få lov at møde mange andre hjerter
 • Jeg ønsker at Jorden skal blive ét bankende vågent hjerte (Jordens beboere er med i begrebet Jorden)
 • At bringe dét videre som stedet og det levende flow har givet og giver
 • At være og udtrykke det inderste – Hjertets længsel
 • Lad hjertet og sjælen synge sammen med andre hjerter og sjæle. Det er livets musik og alle toner er velkomne og smukke
 • Jeg ønsker af hele mit hjerte at mærke den levende strøm i hjertet og kroppen og slippe det gamle paradigmes stivnede tanker fri til at flyve op i himlen
 • Jeg ønsker af hjertet at det glædelige lys, den lysende glæde må trænge igennem alle sprækker, porte, åbninger – inde såvel som udefra – så illusionen om adskillelse bliver åbenbar – forbundetheden soleklar
 • Being i kroppen
 • At føle mig elsket som det jeg inderst inde er
 • Ønsker at kærligheden strømmer i mit og andres liv
 • Jeg ønsker at det må være mit og hjertets rødder der viser vej og mit hjertes vinger der bærer mig gennem livet
 • At være Væren og kærlighed, og vide at det er jeg
 • At være i alt
 • Må alle væsener genkende hjertets lysende kærlighedsstrøm som sig selv
 • Frihed
 • Må alle huske hvem de er
 • At lære at kende fuldt ud den kærlighed som er mit hjertes fulde potentiale, og at leve vågent og modigt i dens guidning; sprede dens lys i kontakt med verden og især i kunstnerisk udtryk
 • At Guds nåde må strømme i os alle, og at vi ved det!
 • Må vi gen-opdage Det; må vi huske at elske og lade os elske
 • Jeg ønsker at jeg kommer til at gøre mere gavn end skade for verden
 • Jeg ønsker for menneskeheden at være i connection
 • At mærke og udfolde de dybeste instinkter, det dybeste i mit hjerte og det dybeste i min spiritualitet
 • Må vi alle hvile i at vi legemliggør Dharmaen nu
 • Jeg ønsker at kunne være kærlig, taknemmelig og have medfølelse og samhørighedsfølelse og vågne op…
 • Fruition
 • Tryk mig ud; tryk mig ud af denne form
 • Herre Jesus Kristus, lær mig at vågne i kærlighed til mig selv og andre mennesker; lær mig at være en levende strøm
 • Fred
 • Jeg ønsker at vågne sammen i Kilden
 • Tune in to Oneness
 • At have fast kontakt til min datter
 • Jeg ønsker at leve trygt i hjertet
 • Jeg ønsker at være fri, levende, glad og i kontakt med det Højeste; at føle mig forbundet
 • Må alle vågne op midt i den dybeste smerte
 • Jeg ønsker at kærlighed strømmer mellem mennesker og forvandler hinanden og Kloden
 • At sige tak
 • Jeg ønsker at det fællesmenneskelige hjerte må åbne sig for alle – og favne alle mennesker på Jorden

 

….