Det levende Ja

Fem-dages retreat

 

Du som er altings inderste Væsen 
er som et evigt Ja,
I Dig kan intet nej få fodfæste,
i Dig bliver jeg til Det
som jeg i virkeligheden er.

                               
I virkeligheden er det kun muligt at sige ja. 
Ja til at leve, ja til at dø, ja til altings foranderlighed og forgængelighed. 
Ja til alt det vi oplever.
Ja til det som er. 

Vores inderste natur er absolut positivitet, den er et levende Ja. Hvordan skulle vi da kunne modstå vores sande natur? 

Når vi mennesker så alligevel vægrer os ved det uomgængelige, så er det fordi vi i vores uvidenhed tror, at det overhovedet er muligt at holde virkeligheden på afstand. Vi lægger afstand til nu'et som det er, ofte uden at vide at vi gør det. Vi føler ængstelse for ikke at slå til, ængstelse for ikke at være god nok, for ikke at være elskværdig nok, ængstelse for at være udenfor, blive ekskluderet, ængstelse for alt det som kan gå galt, for at miste og for at dø. 

Det er denne ængstelse, hvor subtil den end er, som al egoaktivitet dybest set henter sin energi fra. Forestillingen om adskilthed og den deraf følgende frygt er roden til al lidelse. 

I samme nu vi lader os falde ind gennem stilhedens åbne dør, ind i det levende nærvær, bliver vi befriet fra identifikation med alt som er ude af svingning med vores sande natur. 

Det er et mirakel, at man således kan 'falde ud' af sig selv. Det er ligesom at falde ud af årtusinders drøm og vågne til Virkeligheden. Ingen jordisk drik, og ingen himmelsk kærlighedsvin kan sammenlignes med den oprindelige rene friskhed der strømmer direkte ud af livets kilde. 

Jeg inviterer alle til at komme og deltage i det levende nærværs dybe stilhedsmirakel. Og til at opdage det muliges kunst: at skifte orientering fra at være optaget af hvordan man har det - som aldrig forløser de dybtliggende spændinger - til at være optaget af om man giver rum til det inderste man ved af. 

At sige ja til invitationen er samtidig at sige ja til den fællesmenneskelige højere opgave: at tjene det inderste væsen i alle. Og til at erfare hvordan denne højere opgave er en velsignet gave, en kærlighedsudveksling med os selv, hinanden og Helheden. 

........

Kroppens naturlige bevægelsesflow er en integreret del af undervisningen.
Vågenhed i sanserne. Åbenhed i følelserne. Klarhed og stilhed i det mentale.
Disse er tilsammen afgørende for fuld embodiment.


Tider:Onsdag d. 3. - søndag d. 7. november 2021
Start onsdag kl. 11, slut søndag kl. 15
Underviser: Madhurima
Sted:Inspirationscenteret Maribo, Hunseby Kirkevej 13, 4930 Maribo   (se på kort)
Pris:6800 kr. Prisen er for indkvartering på dobbeltværelse. Enkeltværelse kan ønskes mod ekstra betaling.
Depositum:0 kr.