Tilmelding og betalingsbetingelser

 
TILMELDING
Tilmelding foretages ved at udfylde tilmeldingsformular under hvert enkelt kursus. Par bedes altid sende hver deres tilmelding. Når du har sendt din tilmelding vil du modtage automatisk bekræftelse på at den er registreret.

Du vil efterfølgende modtage mail med besked om der er plads.

FORTRYDELSESRET
Du har en fortrydelsesret på 14 dage fra den dato du har modtaget mail med besked om optagelse. Hvis du vælger at fortryde tilmeldingen skal du sende mail om dette til kursusadministrationen courses@consciousheart.dk.

AFMELDING
For alle kurser i København (eksternat) skal der ved afmelding efter fortrydelsesrettens udløb, men senest 4 uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 500 kr. Ved afmelding senere end 4 uger før kursusstart hæfter man for hele kursusgebyret.

For femdages-retreat skal der ved afmelding efter fortrydelsesrettens udløb, men senest 6 uger før kursusstart, betales et administrationsgebyr på 500 kr. Ved afmelding senere end 6 uger før kursusstart hæfter man for hele kursusgebyret.

I særlige tilfælde kan kursusgebyret tilbagebetales (minus administrationsgebyr) ved afmelding senere end ovennævnte frister. Anmodning herom sendes til kursusadministrationen courses@consciousheart.dk  som herefter tager stilling til anmodningen.

Kursusafgiften er fast således at hele beløbet skal betales, selv om man kun deltager på en del af kurset. 

BETALING OG BETALINGSFRISTER / DEADLINES FOR PAYMENT

Betaling til: Handelsbanken 6483 - 2034538
IBAN: DK6964830002034538
SWIFT-adresse (BIC): HANDDKKK

For hvert af kurserne vil der ca. 2 uger inden nedenstående betalingsfristers udløb blive udsendt mails med praktisk info og en faktura til betaling af kursusgebyret.

Første halvår 2020

Juni 10-14:
På grund af den ekstraordinære situation har vi valgt at udskyde betaling og udsendelse af mail med praktisk information, til den 20 maj.

Andet halvår 2020

Juli 27-aug 2: Senest 23. marts  (Afmeldingsfrist den 30. marts)
11800 kr


Spørgsmål vedrørende kurser og tilmelding: kontakt kursus-sekretær Peter Reinholdt på courses@consciousheart.dk