Audio

Her kan du lytte til uddrag fra kurser.
Bemærk at disse taler er opstået i det levende rum i direkte dialog med den tilstedeværende gruppe. Den langsomme og rytmiske talemåde skal forstås på denne baggrund. For at få det størst mulige udbytte opfordres du derfor til at lytte til dem i meditativ åbenhed og stilhed, så både hjertet og kroppen involveres i den dybere resonans hinsides ordene.

 

Det evigt glædelige budskab


 

Afvænning af adskillende vaner


 

Fred i sanserne (guidet meditation)


 

Kærlighed til det inderste


 

Sandt tilhør


 

Rum for det virkelige


 

Forfriskende åbent rum (guidet meditation)


 

Den brede vej og den smalle sti


 

Krisetiders gunstige muligheder


 

Genkendelsens glæde


 

Kloden og vores fælles enhedsgrund


 

Ren hengivenhed


 

Enkelhed befrier


 

Det der hviler i sig selv gør alting nyt


I vågen hvile bliver alt en åben dør


Indre refugium (guidet meditation)


At være tro mod sin natur


I hjertets åbne himmel (guidet meditation)


Ren sensitivitet befriet fra selv


Kontraktion og ekspansion


At lade sig berøre indefra og ud (guidet meditation)


Glæde er vores Natur


At hvile i vågen fred (guidet meditation)


Det evige Nu (guidet meditation)

 
Receptiv åbenhed og aktiv påkaldelse


Kærligheden i sig selv

 
Som en åben blomst (guidet meditation)

 
Conscious Heart Embodiment

 
Kroppens sande natur

 
At være ven (guidet meditation)

 
Inderst i enhver lyd er stilhed


At ære hjertets inderste længsel


Stilhed i bevægelse


Kroppen som en levende bølge (guidet meditation)


Åndedræt og nærende ånd


At stemme krop og sanser


At vågne som kærlighed


Det rene møde


Vished og ydmyghed


Guidet meditation - tuning-in


At lade alt være som det er


Intimitet og neutralitet


Det der aldrig dømmer


Sand medfølelse inkluderer alt


Det konfliktfyldte sind – og om at sige ja


Det indre i det ydre


Forståelse der nærer

. . . . .

Her kan du lytte til to uddrag fra lydbogen Det intelligente hjerte,
fra kapitlet om OVERGIVELSE

   Om vilje:

  

   Om tillid: