Hjertets opvågning

5-dages retreat i Maribo
 

Når hjertet er tomt for selv
er det fuldt af kærlighed og visdom.
 
I genkendelsen af kærlighedens kilde frisættes hjertet fra det adskilte selvs afgrænsning og bliver som en åben himmel. Her kender kærligheden ingen grænser, for den er Kildens egen udstråling, allestedsnærværende og velsignende.

Kærligheden der strømmer fra det Inderste opløser adskillelsen mellem lys og mørke, mellem ånd og krop, mellem højt og lavt, mellem inde og ude, og afdækker livets sande dybe sammenhæng.

I takt med at evnen til at hvile i åbenheden bliver mere og mere stabil, gennemtrænges hele ens hjerte og krop af vågent nærvær. Og det ændrer ens perception af virkeligheden radikalt. Man ser hvordan det adskilte selvs perspektiv har stået på hovedet. Det man frygtede og forsøgte at holde ude, viser sig at være nøglen til ens dybere integration. Det man længtes efter og forsøgte at drage til sig, viser sig at leve inderst i ens eget hjerte.

For det vågent hvilende hjerte er det reelt muligt at stå midt i al menneskelig smerte, ubehag og ængstelse uden at vende sig væk fra det Inderste. I resonansen med Kilden bliver følelsen af ubærlighed overstrålet af det der allerede og altid bærer alt. Et vågent hjerte genkender det der inderst inde aldrig lider, fordi det hviler i Kilden.

I bevidsthedens frihed fra identifikation udvikles en åndelig stamina hvor smertelige omstændigheder ikke længere afføder adskillelse og selvbeskyttelse, men derimod en intelligent medfølende respons der skaber en dybere forankring i det der ikke kommer og går.

........

Kroppens naturlige bevægelsesflow er en integreret del af undervisningen.
Vågenhed i sanser, åbenhed i følelser, stilhed og klarhed i det mentale.
Tilsammen er de afgørende for fuld embodiment.


Tider:Onsdag d. 31. maj – søndag d. 4. juni 2023
Start onsdag kl 11 – slut søndag kl 15
Underviser: Madhurima
Sted:Inspirationscenteret Maribo, Hunseby Kirkevej 13, 4930 Maribo
Pris:6900 kr. Prisen er for indkvartering på dobbeltværelse. Enkeltværelse kan ønskes mod ekstra betaling.
Depositum:0 kr.